Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie (Algemeen)

donderdag 22 september 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Raadszaal, Stadhuis Grote Markt 1
Voorzitter
Nog nader te bepalen

Agendapunten

 1. Ingekomen stukken vanaf 01-09-2021

  Onderwerp
  1e begrotingswijziging 2022 en Programmabegroting 2023
  Aanbiedingsbrief jaarrekening 2021, begroting 2023 en 1e bestuursrapportage
  Alzheimer Café Bulletin Bergen op Zoom
  Artikel boekbespreking deel 4
  Burgerberaad drugs
  Definitieve begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 VRMWB
  Duurzame en toekomstige zorg Zorgbelang Brabant.
  Jaarrekening en begroting
  Jaarverslag 2021
  Kostendelersnorm onder de 27 jaar
  Ledenblad kruisvereniging
  Ledenbrief 22/45 inzake stikstof
  Lokaal investeren in financiële hulpverlening
  Motie advies aan commissariaat voor de media
  Motie over stikstofaanpak
  Motie statement stikstofreductiedoelstellingen
  Motie stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied
  Motie Verspreiding en decentralisering Rijkswerkgelegenheid
  Motie zorgvuldig Stikstofbeleid
  Nieuwbouw 't Dobbertje
  Nieuwsbrief juli 2022
  Nieuwsbrief pilots voor meer politieke ambtsdragers met een beperking
  Pamflet aangeboden namens de boeren.
  Politiek jaarverslag 2021
  Reactie op motie doorontwikkeling vergadermodel
  Steunactie voor verzakt/gestut huis
  Vastgestelde jaarstukken 2021 en beleidsbegroting 2023
  Wat kan de jeugdautoriteit voor uw gemeente betekenen