Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad staat als gekozen vertegenwoordiging van de inwoners aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad stelt de begroting, het beleid en verordeningen vast en controleert de uitvoering van het beleid door burgemeester en wethouders. Bergen op Zoom heeft op basis van het inwoneraantal 33 raadsleden. De leden worden om de vier jaar gekozen.

Burgerleden worden door de gemeenteraad aangewezen op voordracht van de fracties die in de gemeenteraad zitten. Burgerleden mogen in de vergaderingen van de raadscommissies het woord voeren. Een burgerlid doet dit dan als plaatsvervanger van een raadslid uit dezelfde fractie.

Elke fractie uit de gemeenteraad, kan een fractieassistent aanwijzen. De fractieassistenten ondersteunen hun fracties bij het raads- en commissiewerk.

De Burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund en geadviseerd door de raadsgriffie(r).

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund en geadviseerd door de raadsgriffie. Aan het hoofd van de raadsgriffie staat de eerste adviseur voor de gemeenteraad: de raadsgriffier. De raadsgriffie faciliteert en bewaakt het democratisch proces van de besluitvorming en vormt hierbij de schakel tussen inwoners, gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie.