Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Vreemd aan de orde van de dag natuurinclusief bouwen, RMO22-0038

ID

188

Onderwerp

Vreemd aan de orde van de dag natuurinclusief bouwen, RMO22-0038

Toelichting

Verzoekt het college:

 • Bij het beleidskader van 2023 te komen met een notitie met plan van aanpak voor
  natuurinclusief bouwen in ontwikkelprojecten(bij nieuwbouw en renovatieprojecten);
 • Te onderzoeken of een puntensysteem voor groen en natuurinclusief bouwen ook in Bergen op
  Zoom waardevol is en ingevoerd kan worden;
 • Bij het plan van aanpak en puntensysteem ook de door Lokaal Realisme in hun brief van 4 oktober
  jongstleden de 3-30-300 groen regel mee te nemen en te integreren;
 • Bij de actuele en toekomstige ontwikkelingen proactief met initiatiefnemers te communiceren over
  de mogelijkheden van het nemen van natuurinclusieve maatregelen.
Datum

10-11-2022

Agendapunt
Raadsvergadering 2022 (7.a. Natuurinclusief bouwen. )
donderdag 10 november 16:30 tot 22:30
Raadzaal, Stadhuis Grote Markt 1
Fracties
 • 50PLUS Bergen op Zoom
 • BSD
 • D66
 • GBWP
 • GroenLinks
 • Groep Akkaya
 • Lokaal Realisme
 • PvdA
Raadsleden
Portefeuillehouder

Wethouder van Aken

Aandachtsgebied

Fysiek

Cluster

Wonen & Leven

Status

Aangenomen

Stand van zaken
Afgedaan
Afgedaan
Deadline

1-7-2023

Datum afgedaan
Bijlage(n)