Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

dinsdag 15 maart 2022

17:15 - 18:30

Locatie
Digitale vergadering live te volgen via gemeentelijke website
Voorzitter
dr. F.A. Petter

Uitzending

Agendapunten

00:15:05 - 00:19:10 - Frank Petter
00:19:12 - 00:20:10 - Rian Govers - Gabriëls
00:20:15 - 00:20:40 - Joey van Aken
00:20:42 - 00:21:03 - Dominique Hopmans
00:21:04 - 00:21:43 - Frank Petter
00:21:45 - 00:22:33 - Arjan v.d. Weegen
00:22:49 - 00:23:25 - Joey van Aken
00:23:29 - 00:24:28 - Sander Siebelink
00:24:36 - 00:24:52 - Dominique Hopmans
00:24:57 - 00:25:52 - Peter v.d. Ouden
00:25:54 - 00:28:17 - Arjan v.d. Weegen
00:28:18 - 00:29:22 - Joey van Aken
00:29:23 - 00:32:14 - Sander Siebelink
00:32:15 - 00:33:11 - Arjan v.d. Weegen
00:33:12 - 00:33:48 - Sander Siebelink
00:33:54 - 00:34:00 - Rian Govers - Gabriëls
00:34:01 - 00:34:26 - Hans Peter Verroen
00:34:28 - 00:35:12 - Frank Petter
00:35:13 - 00:36:16 - Arjan v.d. Weegen
00:36:17 - 00:36:34 - Frank Petter
00:36:35 - 00:37:21 - Arjan v.d. Weegen
00:37:22 - 00:37:52 - Frank Petter
00:37:52 - 00:38:03 - Sander Siebelink
00:38:04 - 00:38:34 - Arjan v.d. Weegen
00:38:44 - 00:39:20 - Peter v.d. Ouden
00:39:29 - 00:39:44 - Sander Siebelink
00:39:50 - 00:40:03 - Arjan v.d. Weegen
00:40:04 - 00:44:51 - Frank Petter
00:44:56 - 00:45:25 - Arjan v.d. Weegen
00:45:27 - 00:46:07 - Frank Petter
00:46:09 - 00:46:37 - Rian Govers - Gabriëls
00:46:58 - 00:48:22 - Sander Siebelink
00:48:36 - 00:49:07 - Dominique Hopmans
00:49:16 - 00:50:05 - Microfoon voor insprekers
00:50:08 - 00:51:06 - Frank Petter

Op verzoek van Lokaal Realisme (mevrouw Govers):
Het blijkt dat de provincie een ontwerpvergunning heeft afgegeven voor het bouwen en in gebruiknemen van een biomassa installatie en een hete oliefornuis aan de Pasticslaan 1 in Bergen op Zoom.
Motivatie: "Ik verneem graag hoe andere fvz's erover denken om met de kennis van NU nog een Biomassa centrale mede mogelijk te willen maken in onze gemeente.
Gezien de fijnstofuitstoot die bij dergelijke centrales hoort, moeten we ons echt afvragen OF we dit wel willen.
Met de meest voorkomende windrichting uit het ZuidWesten zal dit voor met name de inwoners van Halsteren van invloed zijn.

Tevens heeft Lijst Linssen (de heer Siebelink) verzocht om de de  zienswijze van de gemeente Bergen op Zoom op deze aanvraag. INormaliter regaeert de gemeente met een zienswijze op een vergunningaanvraag waarvoor de provincie de vergunningverlener is.

Toelichting proces:
De provincie is het bevoegd gezag en beslist op de complete wabo aanvraag. Het college en raad hebben geen bevoegdheid in deze procedure. Het college is op 16 september 2021 via het OLO (omgevingsloket) om advies gevraagd. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Het college heeft destijds geoordeeld dat voor de biomassacentrale aan de milieuregelgeving kan worden voldaan en dat industrieterrein Theodorushaven/Noordland een geschikte plaats is.
Het is een uitgebreide wabo procedure dus in principe moet de provincie binnen zes maanden op de aanvraag beslissen. Dat wordt niet gehaald, omdat de procedure regelmatig stil gelegen heeft voor het indienen van aanvullende gegevens. Maar als de ontwerpfase is afgelopen zal de provincie op basis van de aanvraag, zienswijzen en ingediende informatie de definitieve beschikking opstellen en publiceren.