Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie (Ruimte, Duurzaamheid en Economie)

woensdag 13 juli 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal, Stadhuis Grote Markt 1
Voorzitter
J.G. Huismans

Uitzending

Agendapunten

 1. Toezeggingen

  Onderwerp
  Brief Vervuiling Vijverberg en Talmaplein
 2. Spreektijd: maximaal 3 minuten voor de eerste en tweede termijn totaal.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ontwerp reparatiebestemmingsplan Buitengebied Noord 1e herziening RMD22-0012
 3. Motivatie: De raad is onvoldoende op de hoogte gesteld omtrent de motivering van het college om het ene verzoek wél toe te staan en het andere niet. Tevens is het voor de raad niet helder hoe tegen de problematiek inzake de horeca in de binnenstad wordt aangekeken.
  Tevens wordt het college verzocht (Alliantie CDA/lijst Dam/Siebelink om in de toekomst, bij vergelijkbare gevallen, via een gevoelenspeilende raadsmededeling aan de raad advies te vragen.

  Spreektijd: maximaal 4 minuten voor de eerste en tweede termijn totaal.

 4. GBWP maar ook andere partijen hebben al verschillende malen via een artikel 34 brief aandacht gevraagd voor zwerfvuil rond en in de Vijverberg. De beantwoording van het college heeft de GBWP doen beseffen dat we met elkaar eens door moeten praten over de wederzijdse verwachten omtrent het onderhoudsniveau en hetgeen wij hebben afgesproken. Wij zien dat de wederzijdse verwachting (gemeente-raad-burgers) niet op elkaar aansluiten Graag wil de GBWP dit verder bespreken en toelichten.

  Spreektijd: maximaal 3 minuten voor de eerste en tweede termijn totaal.

 5. Ingekomen stukken vanaf 01-09-2021

  Onderwerp
  Bezwaarschrift verenigde ondernemers bewoners Geertruidapolder tegen komst migrantenwoningen
  Boardletter bij Monitor Grote Projecten 2e halfjaar 2021
  Burgerinitiatief verwijderen bloembakken, handgeschreven reacties zijn bijgevoegd en beschikbaar bij de griffie.
  Motie inzake uitstel lachgas niet meer acceptabel geanonimiseerd.
  Raadsinformatiebrief inzake Onderwijshuisvesting
  Raadsinformatiebrief: meldingen openbare ruimte
  Veegplan Bergsebaan
  Verzet tegen windmolens laait op.
 6. Motie geagendeerd op verzoek van Lokaal Realisme. Motie wordt ondersteund door Samen 0164.

  Spreektijd: maximaal 3 minuten voor de eerste en tweede termijn totaal.