Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie (Algemeen)

donderdag 14 juli 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Raadszaal, Stadhuis Grote Markt 1
Voorzitter
Mw. E.A.H.M. de Kock

Uitzending

Agendapunten

 1. Spreektijd: maximaal 2 minuten voor de eerste en tweede termijn totaal.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Uitbreiding griffie met 1 fte raadsadviseur RVB22-0021
 2. Belang is dat er duidelijkheid wordt gegeven rondom het handhavingstraject op de uitstoot van APM en de vooruitzichten op het al dan niet gedogen van de asfaltcentrale. Gevraagd wordt om informatie over hoe het college acteert in het handhavingsproces, welke inspanningen zij levert om boven tafel te krijgen of onze volksgezondheid gevaar loopt en wanneer er zicht is op schone uitstoot.

  • De gemeente laat stellig weten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid op leefniveau, terwijl zij daar geen metingen (PAK's) voor heeft kunnen uitvoeren. En vervolgens kondigt de gemeente in de pers een derde handhavingstraject aan! Dit vraagt om toelichting.
  • De asfaltcentrale komt haar rapportageverplichtingen niet na. Hierdoor wordt geen openheid gegeven welke inspanningen worden geleverd om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

  Spreektijd: maximaal 3 minuten voor de eerste en tweede termijn totaal.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ter bespreking
 3. Bijlagen

  Ingekomen stukken vanaf 01-09-2021

  Onderwerp
  2022 uitnodiging gemeenten Orange the World
  Mail Greenports Nederland inzake huisvesting internationale medewerkers
  Mail van KrachtigeRegio Mei Regionale Samenwerking
  Mail van Raden in verzet voortgangsnotitie.
  Nieuwsbrief NLVOW inzake EU zet in oorlogswet juni 2022 de democratie bij de energietransitie buitenspel
  Nieuwsbrief Vereniging Brabantse Gemeenten juni 2022
  WVS Jaarverslag 2021
  Alzheimer Café Bulletin juni 2022
  Antwoord op Kamervragen over de berichten 'Waarom een moslimpoliticus de eed niet mag wijzigen
  Brief van voorzitters inzake veilige werkomgeving U22-008671
  Huisvesting Vrijeschool De Zeeridder.
  Mail bewoner bergen op zoom inzake veiligheid voor vrouwen.
  Mail van Cooplink inzake leidraad voor een gemeentelijk Actieplan coöperatief wonen
  Manifest Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn.
  Mantelzorgmagazine Brabantse Wal juni 2022.
  Motie inzake zorgvuldig Stikstofbeleid
  Motie inzake eisen aan asfalt voor wegen aanleg en onderhoud
  Motie stikstofaanpak
  Netwerk burgerberaad
  Nieuwbrief Omgevingswet inzake updates over de regionale werkgroepen
  Nieuwsbrief Omgevingsdienst
  Persbericht ABBO en Mamaloe
  Presentatie Samen Bergen Verzetten uitgangssituatie 2022
  Raadsinformatiebrief: Aanpassing Hoofdstuk 5 Taakvelden Jaarstukken 2021
  Raadsinformatiebrief: beantwoording vragen beeldvorming
  Raadsinformatiebrief: Besluiten constituerend beraad college
  Raadsinformatiebrief: Bestuurlijke reactie accountantsverslag
  Raadsinformatiebrief: Inzetten Jacob Obrechtlaan 9 als opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne
  Raadsinformatiebrief: Jaarverantwoording Kinderopvang 2021
  Raadsinformatiebrief: Motie kinderburgemeester
  Raadsinformatiebrief: Ontwikkelingen Theodorushaven/Noordland Bergen op Zoom
  Raadsinformatiebrief: Verzamelbrief nav algemene commissie 15 juni
  Tijdelijke natuurrecreatie ter ondersteuning van boeren in transitie
  Wijkkrant Noordgeest editie 54 Juni 2022
 4. Spreektijd: maximaal 3 minuten voor de eerste en tweede termijn totaal.