Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 2 maart 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal, Stadhuis Grote Markt 1

Voorzitter
dr. F.A. Petter
Toelichting

Aanwezig namens de griffie Mevr. drs. E.P.M. van der Meer

De uitzending is ook via de volgende link te volgen:
https://youtu.be/yo4VLYA09MY

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Havendijk
  Havendijk
 2. 2

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:
  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. 4
  A-stukken
 5. 4.a

  Besluit

  De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

  GBWP:                                                 €1170,--(voorschot verleend van€ 440,-)
  CDA:                                                     € 860,-
  BSD:                                                     € 860,-
  PvdA:                                                    € 860,-
  Groep Dam/Siebelink:                          € 567,27
  Lokaal Realisme:                                  € 149,24
  50Plus:                                                  €710,-(voorschot verleend van€ 710,-
  Samen0164:                                          €710,--
  Groep Akkaya:                                       € 532,50
  D66:                                                      -
  SP:                                                        -
  VVD:                                                     -
  Lijst Linssen:                                         -
  GroenLinks:                                          -
  Belang van Bergen op Zoom               -

 6. 4.b

  Besluit

  De raad van de gemeente bergen op Zoom besluit:

  1. Per inwoner € 1,- te doneren (totaal € 68.889,-) aan Giro555 van Stichting Samenwerkende
  Hulporganisaties ten behoeve van de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.
  2. Het college de opdracht te geven om de post onvoorzien hiervoor in te zetten.

 7. 5
  B-stukken
 8. 5.a

  De spreektijd bedraagt 4 minuten voor de 1ste en 2de termijn totaal.

  Besluit

  De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

  Ten behoeve van het project oneigenlijk grondgebruik/actieve verkoop snippergrond de begroting conform
  bijgaande begrotingswijziging 2023 te wijzigen (voor een periode van 3 jaar opnemen van budget van
  € 1.439.000 aan kosten en € 1.168.000 aan opbrengsten waarbij de saldi ten laste worden gebracht van het
  resultaat).

 9. 6
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 10. 6.a

  De spreektijd bedraagt 3 minuten voor de 1ste en 2de termijn totaal.

  Resultaat stemming

  Moties

  Onderwerp
  Arbeidsmigranten aan de Havendijk.
 11. 6.b

  De spreektijd bedraagt 3 minuten voor de 1ste en 2de termijn totaal.

  Moties

  Onderwerp
  Vertraging invoering statiegeld op blik.
 12. 7

  Met dit agendapunt worden de ingekomen stukken afgehandeld die zijn opgenomen in de agenda van de commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie van 14 februari 2023 met de nummers 740 t/m 764.

 13. 8
  Sluiting