Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Auditcommissie plus

maandag 16 mei 2022

19:30 - 21:00

Locatie
Collegekamer, Stadhuis Grote Markt 1
Voorzitter
J.A.A. Pals

Agendapunten

- Beleidskader
- Monitor Grote projecten en BVR.

De auditcommissie is een commissie volgens artikel 82 van de Gemeentewet:
Dit artikel regelt een evenwichtige samenstelling én dat een raadslid voorzitter van de commissie dient te zijn. Het voorzitterschap staat dus niet open voor burgerleden, het lidmaatschap van de commissie kan wel door een burgerlid worden ingevuld.
De raad heeft in april 2018 bepaald om één lid per fractie aan te wijzen als lid van de auditcommissie plus. De leden kiezen uit hun midden de voorzitter van de commissie.

aanwijzen voorzitter
De leden kiezen uit hun midden de voorzitter van de commissie. De heer Van der Weegen heeft zich kandidaat gesteld.

leden
In de vorige periode is toegestaan dat ook burgerleden deelnemen aan de auditcommissie. Dit is formeel niet vastgelegd.
Voorstel is om de samenstelling vast te leggen.in een verordening of raadsbesluit. Burgerleden ontvangen voor het deelnemen van een commissie een vergoeding per bijgewoonde vergadering.

overige zaken
Bespreken welke onderwerpen in een verordening/besluit worden opgenomen.
samenstelling, taken, werkwijze,