Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie (Ruimte, Duurzaamheid en Economie)

woensdag 22 maart 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal, Stadhuis Grote Markt 1

Voorzitter
Dhr. Y. Kaplan
Toelichting

Aanwezig namens de griffie: Mevr. J. Mutsaers


De uitzending is tevens te bekijken via deze link:
https://youtu.be/Dc\_YDlZbfTc

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening.
 2. 2
  Vaststellen agenda.
 3. 3
  Inventarisatie onderwerpen rondvraag.
 4. 5
  Te behandelen voorstellen
 5. 5.a

 6. 6
  Te behandelen raadsmededelingen
 7. 7

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Raadsinformatiebrief: Afronding verkenningsfase Gebiedsgerichte Aanpak Brabantse Wal
  Raadsinformatiebrief: Informatie over bieden van verruimd terras aan horecaondernemers.
  Raadsinformatiebrief: informatie over plan van aanpak overdragen borgen monumenten
  Raadsinformatiebrief: Jaarwisseling 2022-2023
  Raadsinformatiebrief: kennisgeving uitspraak beroep uitbreiding varkenshouderij.
  Raadsinformatiebrief: Luchtkwaliteit in Bergen op Zoom
  Raadsinformatiebrief: Toelichting proces aanwijsprocedure Zweedse woningen aan de Zweedsestraat 1-11 in Halsteren.
  Uitnodiging locatiebezoek grootschalige huisvesting in Waalwijk en communicatieproces ontwikkeling Havendijk
  Visie op een onafhankelijk energiesysteem
  Zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht.
 8. 8
  Rondvraag
 9. 9
  Sluiting