Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie (Ruimte, Duurzaamheid en Economie)

woensdag 25 januari 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal, Stadhuis Grote Markt 1

Voorzitter
J.G. Huismans

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:17:18 - 00:19:54 - Gertjan Huismans
 2. 2

  De agendacommissie heeft het raadsvoorstel om in te stemmen met de verkoop van het Parkkeetje aan de Zuidzijde Zoom 61a geagendeerd voor de commissie Ruimte, duurzaamheid en economie op 25 januari 2022.
  Het college heeft in bijgaande brief gevraagd het voorstel van de agenda te halen.
  Aanleiding is dat er een verzoek tot “aanwijzing gemeentelijk monument” voor het Parkkeetje is ingediend. Deze procedure vergt tijd en naar verwachting kan het college in juni 2023 een aangepast raadsvoorstel voorleggen, waarin dan het collegebesluit tot het wel of niet aanwijzen tot gemeentelijk monument is verwerkt.
  Bij de vaststelling van de agenda kan de commissie Ruimte, duurzaamheid en economie besluiten om het voorstel van de agenda te halen.

  00:17:48 - 00:19:54 - Gertjan Huismans
 3. 3

  00:18:54 - 00:19:54 - Gertjan Huismans
  00:19:54 - 00:20:17 - Theo de Jong
  00:20:17 - 00:20:32 - Gertjan Huismans
  00:20:32 - 00:21:09 - Microfoon voor insprekers
  00:21:09 - 00:21:56 - Gertjan Huismans
 4. 4

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Besluitenlijst en toezeggingen.
  00:21:21 - 00:21:56 - Gertjan Huismans
  00:21:56 - 00:23:01 - Patrick van der Velden
  00:23:01 - 00:26:31 - Gertjan Huismans
 5. 5
  Te behandelen voorstellen
 6. 5.a.1

  Spreektijd voor eerste en tweede termijn samen is 6 minuten.

  00:25:09 - 00:26:31 - Gertjan Huismans
  00:26:31 - 00:31:39 - Aydin Akkaya
  00:31:39 - 00:32:37 - Microfoon voor insprekers
  00:32:37 - 00:38:06 - Maarten van 't Hof
  00:38:06 - 00:42:19 - Louis Wijten
  00:42:19 - 00:47:23 - Microfoon voor insprekers
  00:47:23 - 00:52:18 - Microfoon voor insprekers
  00:52:18 - 00:55:59 - Aydin Akkaya
  00:55:59 - 01:03:23 - Sander Siebelink
  01:03:23 - 01:04:13 - Reinhoud Krijnen
  01:04:13 - 01:11:12 - Microfoon voor insprekers
  01:11:12 - 01:15:50 - Ufuk Cuman
  01:15:50 - 01:17:17 - Ufuk Cuman
  01:17:17 - 01:21:07 - Reinhoud Krijnen
  01:21:07 - 01:25:27 - Gertjan Huismans
  01:25:27 - 01:25:51 - Gertjan Huismans
  01:39:00 - 01:39:51 - Adam Ahajaj
  01:39:51 - 02:00:08 - Dominique Hopmans
  02:00:08 - 02:00:30 - Louis Wijten
  02:00:30 - 02:02:08 - Dominique Hopmans
  02:02:08 - 02:02:59 - Sander Siebelink
  02:02:59 - 02:06:05 - Dominique Hopmans
  02:06:06 - 02:06:23 - Gertjan Huismans
  02:06:23 - 02:11:09 - Microfoon voor insprekers
  02:11:09 - 02:13:50 - Ufuk Cuman
  02:13:50 - 02:15:50 - Microfoon voor insprekers
  02:15:50 - 02:18:32 - Sander Siebelink
  02:18:32 - 02:20:56 - Adam Ahajaj
  02:20:56 - 02:24:30 - Microfoon voor insprekers
  02:24:30 - 02:28:46 - Louis Wijten
  02:28:46 - 02:30:23 - Microfoon voor insprekers
  02:30:23 - 02:32:25 - Maarten van 't Hof
  02:32:25 - 02:36:04 - Microfoon voor insprekers
  02:36:04 - 02:37:54 - Theo de Jong
  02:37:54 - 02:43:49 - Aydin Akkaya
  02:43:49 - 02:53:19 - Dominique Hopmans
  02:53:19 - 02:54:17 - Microfoon voor insprekers
  02:54:17 - 03:01:54 - Dominique Hopmans
  03:01:54 - 03:05:46 - Gertjan Huismans
 7. 5.a.2

 8. 6

  vraag Lokaal Realisme n.a.v. nr. 734.
  Uitspraak beroep J.A.C. Naalden inzake de uitbreiding van zijn varkenshouderij aan de Heerlesebaan 20.
  Vraag aan het college wat de volgende stappen worden en op welke termijn we een nieuw raadsvoorstel voorgelegd kunnen krijgen.
  Immers met de emissiearme stalsystemen zal de omgeving aanzienlijk minder (geur)overlast ervaren wat het welbevinden van onze inwoners ten goede komt.


  Antwoord:
  We komen hier schriftelijk bij u op terug nadat met dhr Naalden hebben gesproken en afspraken hebben gemaakt over de vervolgstappen. Het gesprek met dhr Naalden is aanstaande vrijdag.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Aangenomen motie "Werk niet mee aan greenwashing door shell", gemeente Utrecht.
  Beantwoording vragen over de Bestuurlijke voortgangsrapportage (commissie RDE).
  Havenkwartier en kademuren, Vereniging Binnenstad Bergen op Zoom.
  Nieuwsbrief netversterking Schouwen-Duiveland Tholen en omgeving Bergen op Zoom
  Raadsinformatiebrief: Gebruiksregels en -tarieven Ravelijn
  Raadsinformatiebrief: Gemeenteraad presentatie Visie Binnenstad
  Raadsinformatiebrief: IBOR-plan 2023-2027
  Raadsinformatiebrief: Informatie omtrent verkoop vastgoed
  Raadsinformatiebrief: Motie Verbeteren van de beeldkwaliteit in de openbare ruimte
  Raadsinformatiebrief: Oordeel Provincie Begroting 2023.
  Raadsinformatiebrief: Principeverzoek Splash Watersport initiatief Binnenschelde
  Raadsinformatiebrief: Stand van zaken businesscase sport anno december 2022
  Raadsinformatiebrief: Technische bijeenkomst 24 november 2022 Gebiedsontwikkeling Poortgebied
  Raadsinformatiebrief: Technische vragen bestemmingsplan Poortgebied Bergse Heide
  Raadsinformatiebrief: Uitslag Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Centrum Bergen op Zoom
  Raadsinformatiebrief: Vaststellen Grondprijzenbrief 2023 onder gelijktijdige intrekking Grondprijzenbrief 2022
  Raadsinformatiebrief: Voortgang bedrijventerreinen Brabantse Wal.
  Raadsinformatiebrief: Voortgang casus Slikkenburgseweg 8
  Uitspraak beroep inzake de uitbreiding van zijn varkenshouderij
  Zelfvoorziening motivatie
  03:04:38 - 03:05:46 - Gertjan Huismans
 9. 7

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Rondvraag
  03:05:23 - 03:05:46 - Gertjan Huismans
  03:05:46 - 03:07:30 - Meino Dam
  03:07:30 - 03:07:55 - Gertjan Huismans
  03:07:55 - 03:08:42 - Theo de Jong
  03:08:42 - 03:11:06 - Dominique Hopmans
  03:11:06 - 03:12:13 - Gertjan Huismans
 10. 8

  03:12:10 - 03:12:13 - Gertjan Huismans