Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie (Mens, Maatschappij en Vrije tijd)

dinsdag 21 maart 2023

19:30 - 20:15
Locatie

Raadzaal, Stadhuis Grote Markt 1

Voorzitter
J.C.J. (Jim) Bernaards
Toelichting

Aanwezig namens de Griffie: dhr. M. Deckers.
De eindtijd van de commissie MMV is onder voorbehoud. Daardoor kan het zijn dat de commissie Algemeen wat eerder of later van start gaat.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

 4. 4

 5. 5
  Te behandelen voorstellen
 6. 6
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 7. 6.a

  Motie ingediend door, Groen Links en PVDA.


  Spreektijd 1e en 2e termijn samen is 3 minuten.

 8. 7

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Raadsinformatiebrief: Jaarverslag RBL 2021-2022 en oordeel IBT 2022.
  Raadsinformatiebrief: Lokaal PvA Huiselijk geweld en kindermishandeling 2023-2025.
  Raadsinformatiebrief: Motie dak- en thuislozen.
  Raadsinformatiebrief: Onderzoek tijdelijke opvanglocatie vluchtelingen.
  Raadsinformatiebrief: Ontwikkelingen JeugdzorgPlus.
  Raadsinformatiebrief: ophoging middelen GIA.
  Raadsinformatiebrief: Stand van zaken Beschermd Wonen - Maatschappelijke Opvang - OGGZ en Verslavingszorg.
  WVS nieuwsbrief: Wat speelt er?
 9. 8
  Rondvraag
 10. 9
  Sluiting