Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie (Mens, Maatschappij en Vrije tijd)

dinsdag 23 mei 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal, Stadhuis Grote Markt 1

Voorzitter
Dhr. Y. Kaplan
Toelichting

Namens de griffie aanwezig:
Dhr. M. Deckers.
Link naar de live uitzending:
https://channel.royalcast.com/bergenopzoom/#!/bergenopzoom/20230523_1

Of naar de youtube link: https://youtube.com/live/J1L11zNB4h8?feature=share

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Inventarisatie onderwerpen rondvraag
 4. 5
  Ter bespreking
 5. 5.a

  In de brief geeft het college aan graag in gesprek te gaan met de gemeenteraad over dit dossier.
  Op verzoek van de fracties Belang van Bergen op Zoom en GBWP wordt deze brief geagendeerd op de beeldvormende avond en de commissie MMV van 23 mei.
  Daarnaast is de fractie Belang van Bergen voornemens om bijgevoegde motie in te dienen als motie vreemd in de raadsvergadering van 1 juni.
  Spreektijd 1ste en 2de termijn samen: 8 minuten.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Brief over de opvang vluchtelingen
  Brief over de opvang vluchtelingen
  Brief over de opvang vluchtelingen.
 6. 5.a.2

  1. feitenrelaas besluitvorming college vanaf de start van deze bestuursperiode
  2. Alle correspondentie tussen rijk/provincie/college over opvang vluchtelingen
  3. Alle communicatie naar en reacties van inwoners omtrent de mogelijke komst azc
  4.Ttijdpad definitieve besluitvorming
  5. Correspondentie/(concept) contracten tussen gemeente, coa en vastgoedeigenaar


  De brieven die van het Rijk afkomstig zijn, zijn te vinden via https://www.rijksoverheid.nl/documenten (zoekterm: asiel) en die van de provincie via: https://brabant.archiefweb.eu/.
  En sluiten aan bij punt 2.

 7. 6

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Halsterse Kermis
  Raadsinformatiebrief: Afwikkeling motie Betrek ervaringsdeskundigen structureel in het sociaal domein
  Raadsinformatiebrief: Afwikkeling motie Onderzoek Markiezaatspas
  Raadsinformatiebrief: Afwikkeling motie Waardering voorliggend veld
  Raadsinformatiebrief: Armoedeval
  Raadsinformatiebrief: Cliëntervaringsonderzoek
  Raadsinformatiebrief: Doorbraakfonds Hoge Energierekening
  Raadsinformatiebrief: Doorontwikkeling Jeugd Bescherming Brabant
  Raadsinformatiebrief: Evaluatieverslagen Omgevingsvergunningen 2022 en Toezicht en Handhaving 2022 en verlengen Handhavingsbeleid
  Raadsinformatiebrief: Middelen uit de Decembercirculaire 2022.
  Raadsinformatiebrief: Ontwerp Regionaal Beleidsplan politie-eenheid Zeeland-West-Brabant.
  Raadsinformatiebrief: Regioziekenhuizen.
  Raadsinformatiebrief: Toets Kadernota Regionaal Bureau Leren West Brabant 2024 aan begrotingsrichtlijnen.
  Raadsinformatiebrief: Verkenning Jacob Obrechtlaan voor wonen en opvang
  Raadsinformatiebrief: Voortgang Motie Vraagwijzer terug in beeld.
 8. 7
  Rondvraag
 9. 8
  Sluiting