Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie (Mens, Maatschappij en Vrije tijd)

dinsdag 24 januari 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal, Stadhuis Grote Markt 1

Voorzitter
Dhr. Y. Kaplan

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

 4. 7
  Ter bespreking
 5. 7.a

  Initiatiefvoorstel van de groep Dam-Siebelink betreft het reglement van orde voor de vergaderingen en ander
  werkzaamheden van de raad 2022 en betreft een wijzigingsvoorstel met betrekking tot:
  Artikel 10. Fracties


  Het college heeft aangegeven hier geen wensen of bedenkingen op uit te brengen aan de gemeenteraad t.a.v. het initiatiefvoorstel van de groep Dam-Siebelink, inhoudende dat afgesplitste raadsleden in gelegenheid worden gesteld een andere naam te voeren als aanduiding en het reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raad 2022 hierop aan te passen.


  Spreektijd voor eerste en tweede termijn samen is 2 minuten.

 6. 7.b

  Verzoek GBWP:
  Op 26 juli heeft het college besloten om subsidiebeleid "Doen wat nodig is", en subsidieregeling Maatschappelijke ontwikkeling & Eigen kracht" vast te stellen. Het is aan de raad om kaders (beleid) vast te stellen en niet aan het college.
  Ook bijbehorende inzet van middelen is primaat van de raad. Daarnaast zijn door het vorige college verwachtingen gewekt dat na het project de opbrengsten met de raad gedeeld zouden worden en gezamenlijk de koers vooruit te bepalen. De fractie wenst een debat.


  Spreektijd voor eerste en tweede termijn samen is 4 minuten.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ontvlechting Theater de Maagd.
 7. 7.c

  Verzoek Lijst Linssen.
  Status: niet afgehandeld terwijl in de brief staat wel afgehandeld.


  De toelichting beschrijft een proces met meerdere opties, waar naar onze mening de Raad in tijd en richting betrokken moet worden.


  Spreektijd voor eerste en tweede termijn samen is 3 minuten.

 8. 8

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  (Visuele) terugblik Werkconferentie Brabants netwerk Wonen zorg Welzijn
  2e bestuursrapportage en 2e begrotingswijziging 2022 Regio West-Brabant
  Bevestiging aangiften OM
  Kadernota/begrotingsrichtlijnen 2024 RWB.
  Nieuwsbrief januari 2023
  Nieuwsbrief Jubileumeditie
  Nieuwsbrief zorgbelang Brabant/Zeeland
  Raadsinformatiebrief: Evaluatie en Eindmonitor Ontmoeten in de wijk OidW
  Raadsinformatiebrief: Extra subsidie Stichting Verenigde Wijkcentra
  Raadsinformatiebrief: Initiatief groep Dam - Siebelink
  Raadsinformatiebrief: Inkoop Maatschappelijke Opvang
  Raadsinformatiebrief: Melding overlast
  Raadsinformatiebrief: Motie Zeeridder
  Raadsinformatiebrief: Ter informatie herziene begroting 2023 WVS
  Raadsinformatiebrief: Toekomst Huis van Morgen
  Raadsinformatiebrief: Toezichtoordeel provincie; gemeente voldoet aan de Archiefwet 1995
  Toename klanten voedselbank
  Toezichtoordeel Begroting 2023
  Verzoek ontslag
  Wijkkrant 56 December 2022
 9. 10
  Sluiting