Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 21 juli 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal, Stadhuis Grote Markt 1
Voorzitter
dr. F.A. Petter

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:18:28 - 00:19:48 - Frank Petter
 2. Besluit

  De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

  Aan te wijzen als burgerlid voor de fractie van CDA
  - Mevrouw G. van Abeelen

  00:19:48 - 00:20:23 - L.H. van der Kallen
  00:20:23 - 00:27:42 - Frank Petter
 3. Besluit

  De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

  1. Het bestemmingsplan 'Snelfietsroute Bergen op Zoom - Roosendaal (SFR 58)' als vervat in de
  bestandenset met planidentificatie NL.IMR0.0748.BP0259-0301,ongewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

 4. RVB22-0030

  Spreektijd: maximaal 6 minuten voor de behandeling in totaal.

  De fracties van GBWP, Samen 0164 en Lokaal Realisme hebben gevraagd dit te agenderen als bespreekstuk.

  Resultaat stemming

  Besluit

  De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

  1. Het 1 e Concernbericht 2022, sluitend met een voordelig saldo van€ 971.700, vast te stellen;
  Het geactualiseerde uitvoeringsplan 2022-2025 vast te stellen;
  2. ln te stemmen, conform de spelregels voor de moederkredieten, met de binnen de
  moederkredieten passende investeringen beschikbaar te stellen:
  Bedrijfsvoering:
  BYOD 2022
  Financieel systeem
  Invoering Wet Open Overheid
  - Tractor John Deere 5125 R
  - Tandemas zwaartransport VGM ZK 14
  Vastgoed:
  - Leidingen zwembad De Melanen
  Openbare ruimte:
  - Snelfietsroute F58 (Ruytershoveweg)
  - Verv.investering Openbaar Groen
  - Speelvoorzieningen
  - Verv.investering Straatmeubilair
  Riolering:
  - Riolering Erasmuslaan - Jacob Obrechtlaan
  € 62.500
  € 651.000
  € 90.000


  58.900
  38.900
  € 517.000
  € 740.000
  € 558.200
  € 147.000
  € 190.000
  € 150.000
  3. De volgende kredieten op te hogen:
  Sogeti Transitie en transformatieplan € 312.000
  Reconstructie overbeschoeiing Cromvliet € 474.500
  Reconstructie overbeschoeiing Oude Vissershaven € 17.500
  4. De bij het 1 e Concernbericht 2022 behorende begrotingswijziging vast te stellen;

  00:27:42 - 00:27:52 - A.G.J. van der Weegen
  00:27:52 - 00:27:58 - D.J.M. Lijmbach
  00:27:58 - 00:28:22 - Frank Petter
  00:28:22 - 00:28:50 - A.E.J. Govers-Gabriëls
  00:28:50 - 00:30:34 - R.R.M. Krijnen
  00:30:34 - 00:33:36 - Frank Petter
 5. Spreektijd: maximaal 2 minuten voor de eerste en tweede termijn totaal.

  Resultaat stemming

  Besluit

  De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:
  1. De griffie structureel uitbreiden met 1 fte raadsadviseur (schaal 12).
  2. De totale kosten ad€ 120.000,- dekken vanuit het exploitatieoverschot

  00:33:36 - 00:33:50 - D.J.M. Lijmbach
  00:33:50 - 00:34:02 - J.H. Harteveld
  00:34:02 - 00:34:49 - J.J.M Voets
  00:34:49 - 00:35:05 - Frank Petter
  00:35:05 - 00:35:22 - M.A. de Bekker
  00:35:22 - 00:35:37 - S. Verheugt
  00:35:37 - 00:36:15 - R.R.M. Krijnen
  00:36:15 - 00:37:28 - Frank Petter
 6. Spreektijd: maximaal 2 minuten voor de eerste en tweede termijn totaal.

  De commissie bestaat uit maximaal 7 leden, door de raad uit haar midden benoemd.
  De volgende raadsleden hebben zich kandidaat gesteld:

  De heer A. Ahajaj
  De heer J.C.J. Bernaards
  De heer U. Cuman
  Mevrouw A.E.J. Govers-Gabriëls
  De heer L.H. van der Kallen
  De heer R.R.M. Krijnen
  De heer A.F.M. Siebelink
  De heer J.J.M. Voets
  De heer A.G.J. van der Weegen

  Resultaat stemming

  Besluit

  De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

  1. Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, die klankbordgesprekken met de burgemeester houdt en die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt.
  2. De vertrouwenscommissie in te stellen en de volgende leden als lid van de commissie te benoemen (maximaal 7 leden).
  1. A. Ahajaj
  2. J.C.J. Bernaards
  3. U. Cuman
  4. L.H. v.d. Kallen
  5. A.F.M. Siebelink
  6. A.G.J. v.d. Weegen

  00:37:28 - 00:38:39 - A.E.J. Govers-Gabriëls
  00:38:39 - 00:40:00 - Frank Petter
  00:40:00 - 00:40:18 - A.F.M. Siebelink
  00:40:18 - 00:40:30 - Frank Petter
  01:27:15 - 01:27:37 - U. Cuman
  01:27:37 - 01:28:00 - J. van Dam
  01:28:00 - 01:28:16 - Frank Petter
  01:28:16 - 01:28:32 - J. van Dam
  01:28:32 - 01:28:46 - Frank Petter
  01:28:46 - 01:28:58 - R.R.M. Krijnen
  01:42:28 - 01:43:19 - Frank Petter
 7. Spreektijd: maximaal 3 minuten voor de eerste en tweede termijn totaal

  Resultaat stemming

  Moties

  Onderwerp
  Perspectief voor de landbouw, RMO22-0017
  01:43:19 - 01:43:53 - A.E.J. Govers-Gabriëls
  01:43:53 - 01:45:46 - J.C.J. Bernaards
  01:45:46 - 01:45:54 - A.G.J. van der Weegen
  01:45:54 - 01:46:42 - R.R.M. Krijnen
  01:46:42 - 01:48:02 - J. van Dam
  01:48:02 - 01:48:40 - T.M.M. de Jong
  01:48:40 - 01:50:50 - C.E.M. Verbogt
  01:50:50 - 01:51:50 - J.J.M Voets
  01:51:50 - 01:53:06 - M.A. de Bekker
  01:53:06 - 01:53:46 - B.R. Doedens
  01:53:46 - 01:56:40 - L.H. van der Kallen
  01:56:40 - 01:58:27 - Frank Petter
 8. Spreektijd: maximaal 3 minuten voor de eerste en tweede termijn totaal.

  Resultaat stemming

  Moties

  Onderwerp
  Onderschrijven van het Schone Lucht Akkoord, RMO22-0018
  01:58:27 - 01:58:57 - U. Cuman
  01:58:57 - 01:59:35 - Frank Petter
  01:59:35 - 01:59:50 - Hans Peter Verroen
  01:59:50 - 02:00:04 - Frank Petter
  02:00:04 - 02:02:02 - T.M.M. de Jong
  02:02:02 - 02:02:36 - P.C.J. Schut
  02:02:36 - 02:03:58 - D.J.M. Lijmbach
  02:03:58 - 02:04:50 - J.M.G. Voets
  02:04:50 - 02:05:04 - Frank Petter
  02:05:04 - 02:05:45 - M.A. de Bekker
  02:05:45 - 02:06:04 - J. van Dam
  02:06:04 - 02:08:43 - S. Karar
  02:08:43 - 02:10:28 - J.J.M Voets
  02:10:28 - 02:13:00 - U. Cuman
  02:13:00 - 02:13:30 - P.C.J. Schut
  02:13:30 - 02:13:55 - U. Cuman
  02:13:55 - 02:14:40 - R.R.M. Krijnen
  02:14:40 - 02:15:04 - Frank Petter
  02:15:04 - 02:18:18 - Hans Peter Verroen
  02:18:18 - 02:18:32 - D.J.M. Lijmbach
  02:18:32 - 02:19:02 - Hans Peter Verroen
  02:19:02 - 02:19:33 - U. Cuman
  02:19:33 - 02:19:48 - Hans Peter Verroen
  02:19:48 - 02:19:56 - U. Cuman
  02:19:56 - 02:20:30 - Hans Peter Verroen
  02:20:30 - 02:20:58 - D.J.M. Lijmbach
  02:20:58 - 02:21:10 - Hans Peter Verroen
  02:21:10 - 02:21:18 - Frank Petter
  02:21:18 - 02:21:44 - P.C.J. Schut
  02:21:44 - 02:22:52 - S. Karar
  02:22:52 - 02:23:18 - Hans Peter Verroen
  02:23:18 - 02:23:38 - P.C.J. Schut
  02:23:38 - 02:23:50 - U. Cuman
  02:23:50 - 02:24:05 - Frank Petter
  02:24:05 - 02:25:04 - T.M.M. de Jong
  02:25:04 - 02:25:14 - S. Karar
  02:25:14 - 02:25:27 - Frank Petter
  02:25:27 - 02:25:36 - T.M.M. de Jong
  02:25:36 - 02:25:45 - Frank Petter
  02:25:45 - 02:26:10 - U. Cuman
  02:26:10 - 02:26:40 - D.J.M. Lijmbach
  02:26:40 - 02:27:18 - S. Karar
  02:27:18 - 02:27:31 - Frank Petter
  02:27:31 - 02:27:46 - R.R.M. Krijnen
  02:27:46 - 02:27:56 - Frank Petter
  02:27:56 - 02:28:41 - P.C.J. Schut
  02:28:41 - 02:30:05 - L.H. van der Kallen
  02:30:05 - 02:30:53 - J.M.G. Voets
  02:30:53 - 02:31:11 - Frank Petter
  02:31:11 - 02:33:47 - Hans Peter Verroen
  02:33:47 - 02:35:08 - Frank Petter
 9. Resultaat stemming

  Moties

  Onderwerp
  Uitstel lachgas niet meer acceptabel, RMO22-0019

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Motie uitstel lachgas niet meer acceptabel
  02:35:08 - 02:37:10 - J.J.M Voets
  02:37:10 - 02:37:42 - A.G.J. van der Weegen
  02:37:42 - 02:40:30 - J.C.M.E. Delhez
  02:40:30 - 02:41:55 - U. Cuman
  02:41:55 - 02:42:54 - J. van Dam
  02:42:54 - 02:43:45 - A. Ahajaj
  02:43:45 - 02:44:00 - Frank Petter
  02:44:00 - 02:44:41 - M.A. de Bekker
  02:44:41 - 02:46:03 - A.E.J. Govers-Gabriëls
  02:46:03 - 02:50:20 - Frank Petter
  02:50:20 - 02:50:38 - A.G.J. van der Weegen
  02:50:38 - 02:51:28 - Frank Petter
 10. Resultaat stemming

  Moties

  Onderwerp
  Energietoeslag, RMO22-0020
  02:58:47 - 03:00:09 - Frank Petter
  03:00:09 - 03:02:16 - S. Karar
  03:02:16 - 03:02:35 - Frank Petter
  03:02:35 - 03:03:43 - P.C.J. Schut
  03:03:43 - 03:04:04 - Frank Petter
  03:04:04 - 03:05:58 - T.B.H.M. van der Veer
  03:05:58 - 03:08:20 - J.V. Dorigo
  03:08:20 - 03:11:01 - A.F.M. Siebelink
  03:11:01 - 03:12:51 - J.J.M Voets
  03:12:51 - 03:13:44 - R.R.M. Krijnen
  03:13:44 - 03:14:13 - M.A. de Bekker
  03:14:13 - 03:14:31 - Frank Petter
  03:14:31 - 03:17:16 - Dominique Hopmans
  03:17:16 - 03:17:51 - U. Cuman
  03:17:51 - 03:18:47 - Dominique Hopmans
  03:18:47 - 03:19:02 - Frank Petter
  03:19:02 - 03:19:13 - S. Karar
  03:19:13 - 03:19:59 - U. Cuman
  03:19:59 - 03:21:18 - S. Karar
  03:21:18 - 03:21:56 - U. Cuman
  03:21:56 - 03:22:17 - S. Karar
  03:22:17 - 03:23:09 - A.F.M. Siebelink
  03:23:09 - 03:25:02 - Dominique Hopmans
  03:25:02 - 03:25:11 - A.F.M. Siebelink
  03:25:11 - 03:25:57 - L.H. van der Kallen
  03:25:57 - 03:26:30 - A.F.M. Siebelink
  03:26:30 - 03:26:45 - L.H. van der Kallen
  03:26:45 - 03:26:55 - Frank Petter
  03:26:55 - 03:27:17 - J.J.M Voets
  03:27:17 - 03:27:37 - A.F.M. Siebelink
  03:27:37 - 03:28:28 - S. Karar
  03:28:28 - 03:28:57 - A.E.J. Govers-Gabriëls
  03:28:57 - 03:29:25 - S. Karar
  03:29:25 - 03:30:34 - A.G.J. van der Weegen
  03:30:34 - 03:31:18 - T.B.H.M. van der Veer
  03:31:18 - 03:31:38 - S. Karar
  03:31:38 - 03:32:04 - T.B.H.M. van der Veer
  03:32:04 - 03:32:43 - A.G.J. van der Weegen
  03:32:43 - 03:32:56 - T.B.H.M. van der Veer
  03:32:56 - 03:33:17 - A.G.J. van der Weegen
  03:33:17 - 03:33:33 - T.B.H.M. van der Veer
  03:33:33 - 03:33:55 - A.G.J. van der Weegen
  03:33:55 - 03:34:05 - Frank Petter
  03:34:05 - 03:35:03 - R.R.M. Krijnen
  03:35:03 - 03:35:58 - A.F.M. Siebelink
  03:35:58 - 03:36:07 - S. Karar
  03:44:08 - 03:44:36 - Frank Petter
  03:44:36 - 03:45:08 - S. Karar
  03:45:08 - 03:45:22 - Frank Petter
  03:45:22 - 03:45:44 - A.F.M. Siebelink
  03:45:44 - 03:45:56 - T.B.H.M. van der Veer
  03:53:34 - 03:54:07 - Frank Petter
  03:54:07 - 03:54:31 - T.B.H.M. van der Veer
  03:54:31 - 03:54:40 - Frank Petter
  03:54:40 - 03:55:22 - J.J.M Voets
  03:55:22 - 03:56:02 - Dominique Hopmans
  03:56:02 - 03:57:54 - Frank Petter
 11. Moties

  Onderwerp
  Goed werkgeverschap en fysieke werkomstandigheden, RMO22-0021
  03:57:54 - 04:00:23 - R.R.M. Krijnen
  04:00:23 - 04:00:43 - J.G. Huismans
  04:00:43 - 04:00:54 - Frank Petter
  04:00:54 - 04:01:25 - J.M.G. Voets
  04:01:25 - 04:02:15 - Frank Petter
  04:02:15 - 04:02:36 - Joost Pals
  04:02:36 - 04:02:50 - Frank Petter
  04:02:50 - 04:03:05 - P.A.M. van der Velden
  04:03:05 - 04:04:44 - J.G. Huismans
  04:04:44 - 04:05:12 - P.A.M. van der Velden
  04:05:12 - 04:05:35 - Frank Petter
  04:05:35 - 04:05:45 - P.A.M. van der Velden
  04:05:45 - 04:06:34 - Frank Petter
  04:06:34 - 04:06:57 - Joost Pals
  04:06:57 - 04:07:20 - R.R.M. Krijnen
  04:07:20 - 04:08:55 - Frank Petter
 12. Met dit agendapunt worden de ingekomen stukken afgehandeld die zijn opgenomen in de agenda's van de commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie van 13 juli en de Algemene commissie van 14 juli 2022.
  Deze zijn tevens terug te vinden in het overzicht ingekomen stukken vanaf 01-09-2021 onder id nr's 476 t/m 516.